تعرفه محتوا متنی

تعیین قیمت تولید محتوای متنی به عواملی مختلفی بستگی دارد، که رعایت این عوامل سبب تولید یک محتوای استاندارد توسط نویسنده و تولیدکننده محتوا میشود. قطعا تولید کننده محتوا باید به عواملی همچون تعداد کلمات محتوا، کیفیت محتوا، تعداد محتوا، آشنایی با نیاز کاربران هدف و... توجه کند تا یک محتوای اصولی تولید شود، علاوه بر این موارد نکته ای که باید در نظر بگیرید قیمت تولید محتوای متنی است که باید منصفانه و مناسب باشد. در نهایت شما برای برون سپاری باید تولید محتوای خود را به نویسندگان باتجربه ای بسپارید که با رعایت نکات مربوطه، محتوای تخصصی و قابل درکی تولید میکنند. تیم تولید کننده محتوا در آسازون با تجربه خود در این زمینه، میتوانند محتوایی بهینه شده و تخصصی برای شما تولید کنند.

تعداد محتوا
 • یک محتوا

  یک محتوا

 • چهار محتوا

  چهار محتوا

 • شش محتوا

  شش محتوا

 • هشت محتوا

  هشت محتوا

 • ده محتوا

  ده محتوا

 • هزینه هر کلمه
 • 400 تومان

 • 390 تومان

 • 380 تومان

 • 370 تومان

 • 360 تومان

 • تعداد کلمه برای هر محتوا
 • 1000 کلمه

 • 1000 کلمه

 • 1000 کلمه

 • 1000 کلمه

 • 1000 کلمه